ЛЮДМИЛ НАЙДЕНОВ


Относно този сайт


Здравейте.

Това е персоналния сайт на доцент Людмил Найденов
- преподавател в катедра "Финанси" на Икономически университет - Варна. 

Благодаря Ви, че посещавате този адрес.

Целта на сайта е да повиши ефективността на учебната работа по преподаваните от мен дисциплини - Въведение във финансите, Публични финанси, Персонални финанси, Местни финанси и фискален федерализъм, Управление на държавния дълг. 
      

Относно съдържанието на сайта


В съответствие с поставената цел, тук ще намерите учебни програми на изучаваните дисциплини, кратък обзор на лекционните курсове, допълнителна литература за самоподготовка и примерни изпитни материали. 

Имайки предвид, че качествената подготовка в областта на финансовата наука изисква задълбочено познаване на националното законодателство, в сайта ще откриете основни нормативни документи и полезни връзки към страници на български институции.

Не на последно място, тук ще намерите и повече информация за мен, в т.ч. относно професионалните ми интереси и хоби. 

Празници в България

Comments