За мен


Лични данни:

Роден съм в град Враца. Никога не съм живял там, но харесвам планината, провинциалното спокойствие на българския Северозапад и добротата на местните хора (диалектът е отделен въпрос). 

От 1996 година живея и работя в град Варна.

Макар и без официален документ (под формата на брачно свидетелство) се считам за обвързан.


Образование:

От 1991 г. до 1995 г. - Бакалавър и Магистър по Икономика;

Спец. "Финанси"; СА "Д. А. Ценов" - град Свищов. Дипломна работа на тема: "Анализ на приходите и разходите на общините".

От 02. 2002 г. - Доктор по икономика

Тема на докторската дисертация: "Управление на държавния дълг на Р. България".Професионален опит:

От 09. 1996 г. до 2002 г. - Асистент и Старши асистент към катедра "ОИТ" на Икономически Университет - Варна.

От 2002 г. до 2005 г. - Главен асистент към катедра "ОИТ" на Икономически Университет - Варна.

От 2005 г. - Главен асистент към катедра "Финанси и кредит" на Икономически Университет - Варна. 

От 2012 г. - Доцент към катедра "Финанси и кредит" на Икономически Университет -ВарнаНаучни интереси и публикации:

Вж. съответната страница от сайта тук За контакти:

Вж. съответната страница от сайта тук 


Tyxo.bg counter