За мен‎ > ‎

Избрани мисли


  

   Прозрения
 

   Пристрастия

   Хапливи забележки

   Остроумни наблюдения

   Хумористични коментари


Икономика


 • "В организацията на икономическата дейност цените изпълняват три функции: първо, предават информация; второ, предлагат стимул за възприемането на онези методи на производство, които са най-малко струващи и по този начин използват наличните ресурси за най-високо оценяваните цели; трето, определят кой какво количество от продукта получава - разпределение на дохода" (М. Фридмън)
 • "Изборната урна предизвиква подчинение без единодушие; пазарът - единодушие без подчинение" (М. Фридмън)
 • "Европейската икономическа политика поражда неравенство (в разпределението на изгодите от приложението на труда и капитала- Л.Н.) по следните три начина: първо, като ограничава конкуренцията...; второ, като я засилва в свръх размери...; и трето, като пречи на свободната циркулация на труд и капитал от един отрасъл в друг и от едно място в друго" (А. Смит)
 • "Да покрият една моментна нужда винаги е главната цел на онези, които са непосредствено заети с управлението на държавата. Освобождаването на държавните приходи от тежащите върху тях задължения те предоставят на грижите на потомството" (А. Смит)
 • "Всеки нов данък веднага се усеща повече или по-малко от народа, винаги предизвиква известен ропот и се натъква на известна съпротива. Колкото повече се увеличава броят на данъците и в колкото по-висок размер се налагат...., толкова по-трудно става да се намерят нови обекти за облагане или да се обложат досегашните още по-високо. Временното преустановяване на плащането на дълг не се усеща непосредствено от народа и не предизвиква нито ропот, нито оплаквания" (А. Смит)
 • "Не фактическата величина на националното богатство, а постоянното му нарастване (разбирай: икономическият растеж - Л.Н.) води до повишаване на работната заплата" (А. Смит)
 • "Ако чужда страна може да ни снабдява с една стока по-евтино , отколкото ние сами сме в състояние да я изготвяме, по-добре е да внесем стоката" (А. Смит)
 • "Количеството на парите трябва естествено да расте във всяка страна с нарастване на стойността на годишния й продукт" (А. Смит)
 • "Онзи, който заема пари, за да разходва (а не да инвестира - Л.Н.), скоро ще бъде разорен, а този, който му заема, обикновено ще има основание да съжали за своето неблагоразумие" (А. Смит)


Общество


 • "Политическото равенство не е просто безумие - то е химера. Каквото и да е записано в текстовете на Конституцията, хората винаги ще имат своите лидери" (Р. Сесил)
 • "Истина е, че историята на човечеството е история на един непрекъснат прогрес; но не е вярно, че този прогрес се идентифицира с движението към демокрация" (Р. Сесил)
 • "Произходът и имуществото са двете обстоятелства , които преди всичко поставят един човек по-горе от друг. Те са двата главни източника на лично изтъкване и затова са главните причини, които естествено установяват власт и субординация сред хората" (А. Смит)
 • "По голямата част от онова, което днес се преподава в училищата и университетите не е най-подходящата подготовка за делова дейност" (А. Смит)
 • "Дори държавата да няма никаква изгода от обучението на долните класи на народа, все пак би заслужавало да се грижи те да не останат съвсем необразовани. Но държавата има значителна изгода от тяхното обучение. Колкото по-образовани са те, толкова по-малко са изложени на заблудите на фанатизма и суеверието" (А. Смит)
 • "Шансът за загуба често се подценява и почти никога не се надценява. Доказателство за това са твърде умерените печалби на застрахователите" (А. Смит)
 • "Нямам голямо доверие в политическата аритметика (Разбирай: в статистиката - Л.Н.)" (А. Смит)
 • "В търговски и промишлени градове, където низшите слоеве на народа се издържат главно от прилагането на капитал, те са обикновено трудолюбиви, трезви и преуспяващи....В онези градове, които се издържат главно от това, че са постоянна или временна резиденция на кралски двор и в които низшите слоеве на народа се издържат главно чрез изразходване на доход, те са обикновено лениви, покварени и бедни" (А. Смит)
 • "Законите често остават в сила дълго време, след като са изчезнали обстоятелствата, които са ги породили и които единствено са можели да ги оправдаят" (А. Смит)
 • "За пестелив човек, т.е. такъв, който се стреми да забогатее, се казва, че обича парите, а за лекомислен, щедър или разточителен човек се казва, че е равнодушен към тях... Аз възразявам срещу тази представа" (А. Смит)


Личност


 • "Да си нещастен е половин нещастие, да те съжаляват - там е цялото нещастие" (А. Шницлер)
 • "Подозирам...чувствам...ето защо зная!" (А. Шницлер)
 • "Красотата, истинската красота свършва там, където започва интелекта" (О. Уайлд)
 • "Младите хора си въобразяват, че парите са всичко, а когато остареят вече са напълно уверени в това" (О. Уайлд)
 • "Една жена се омъжва повторно само тогава, когато е ненавиждала първия си съпруг. А мъжът се жени повторно, когато е обожавал първата си жена. Жените обичат да проверяват късмета си, а мъжете да го залагат на карта" (О. Уайлд)
 • "Всяка класа (и отделен човек - Л.Н.) е склонна да изтъква значението на ония добродетели, които не й се налага да проявява в собствения си живот. Богатите говорят за пестеливост, безделниците възхваляват трудолюбието" (О. Уайлд)
 • "Трагедията на старостта не е в това, че остаряваш, а в това, че оставаш млад" (О. Уайлд )
 • "Интимните приятели на красивите жени обикновено принадлежат към престъпните среди" (О. Уайлд)
 • "Хората биват три типа - безцветни, изрисувани и такива, с които можеш да разговаряш" (О. Уайлд)
 • "Да си естествен също е поза" (О. Уайлд)
 • "Преживяванията на другите всъщност винаги са по-интересни от разсъжденията им" (О. Уайлд)
 • "Съвестта и страхът са едно и също нещо. Съвестта е само другото име на страха" (О. Уайлд)
 • "Ние не можем да понасяме у хората недостатъците, които сами притежаваме" (О. Уайлд)
 • "Лошото на романтичната връзка е, че след нея човек става съвсем неромантичен" (О. Уайлд)
 • "Стойността на една мисъл никак не зависи от искреността на човека, който я изказва" (О. Уайлд)


Вдъхновено от Мърфи


 • Всеки има метод, който се оказва неподходящ.
 • Времето, необходимо за възстановяване на ситуацията е обратно пропорционално на времето, необходимо за разрушаването й!
 • След като всичко се повреди - прочетете инструкциите. Те ще ви кажат как сте го повредили.
 • Усмихвайте се - утре ще бъде по-зле!
 • Ако се чувствате добре, не се безпокойте - ще го преодолеете!
 • Един експеримент е сполучлив, ако в интерес на теорията сме пренебрегнали само половината от наблюденията!
 • Разумът на планетата е константна величина. А населението расте!
 • Човек понякога заобикаля истината, но по-често я прекрачва и продължава нагоре!
 • Винаги има по-лесен начин да се направи нещо, но не си губете времето - няма да го откриете!
 • След като веднъж една работа е приключена, всеки опит да подобрите нещата ще има негативен резултат!

Тази страница има за цел да представи прозренията, пристрастията, хапливите забележки, остроумните наблюдения и хумористичните коментари на автори, които харесвам. Става въпрос за икономисти, драматурзи, поети, романисти и обществено значими личности. Става дума за автори, чиито възгледи са безспорно интересни или са забележителни със своята провокативност. Имам намерение да избягвам популярни и често цитирани мисли. Желанието ми е да покажа не най-известното от даден автор, а това, което го представя в правдива (но изненадваща или непозната) светлина. Споменатите цитати групирам в три раздела - "Икономика", "Общество" и "Личност".


 • В раздел "Икономика" се представят прозренията на известни и безспорно доказани професионалисти в областта на общата икономическа теория и сферата на финансите.
 • В раздел "Общество" се представят мисли на автори от различни сфери на науката, политиката и изкуството.
 • В раздел "Личност" се представят идеите на писатели и философи.


Същевременно, включвам и раздел "Вдъхновено от Мърфи", защото считам за полезно да се гледа на света и ежедневните проблеми с ирония (самоирония).