Контакт с менОставете Вашето кратко съобщение като посетите  Guestbook


Или се възползвайте от информацията по-долу:

доц. д-р Людмил Найденов
Икономически Университет - Варна
ул. "Княз Борис I" №77, каб. №532
тел. 052/660-228

Варна
БЪЛГАРИЯ

служебен e-mail: lnaydenov@ue-varna.bg
личен e-mail:      mail@lnaidenov.com