За моите студенти

Начална страница - Людмил Найденов 

Примерните тестове, учебните материали и другата информация на тази страница са предназначени за ползване при подготовката на студенти от ИУ - Варна, на които аз (доц. д-р Людмил Найденов) преподавам.

Моите студенти разполагат (ще разполагат) с необходимата информация за свободно ползване на материалите и тестовете.


Обща информация и учебни материали:

Примерни тестове:

Учебни програми:

  • Въведение във Финансите
  • Фискален федерализъм
  • Персонални финанси
  • Публични финанси
  • Управление на държавния дълг

Полезни връзки

Институции в България:

Институции в Европа и света:
Статии и анализи: