Примерни тестови въпросиТестовите въпроси са предназначени за ползване от студентите в ИУ-Варна.

Тестовите въпроси (в прикачения файл по-долу) имат за цел да повишат качеството на самоподподготовката по дисциплината "Финанси".

Ползването на тестовите въпроси категорично не отменя необходимостта от подробно
запознаване с лекци онния материал и допълнителната литература.

Тестовите въпроси са примерни и защитени с парола. 

                                                                                                                                                  Tyxo.bg counter
Ċ
Людмил Найденов,
8.12.2014 г., 3:24 ч.