Примерни тестови въпроси



Тестовите въпроси са предназначени за ползване от студентите в ИУ-Варна.

Тестовите въпроси (в прикачения файл по-долу) имат за цел да повишат качеството на самоподподготовката по дисциплината "Местни финанси".

Ползването на тестовите въпроси категорично не отменя необходимостта от подробно
запознаване с лекционния материал и допълнителната литература.

Тестовите въпроси са примерни и защитени с парола. 








                                                                                                                                                   Tyxo.bg counter